Привітання з кадровим працівником

0

Документ, в якому міститься короткий опис роботи співробітника на підприємстві, перелік його особистих якостей – це виробнича характеристика на працівника (зразок). Складається вона як правило кадровиком, а підписується керівником з обов’язковим засвідченням печаткою.

Види характеристики

Виробнича характеристика на працівника повинна відображати таку інформацію, як дата народження та ПІБ співробітника, його освіта (найменування навчальних закладів та час навчання в них), місце теперішньої роботи і які посади він обіймав, позитивні якості працівника, заохочення, курси підвищення кваліфікації, а також мета, заради якої характеристика складається.

Залежно від цілей виробнича характеристика ділиться на внутрішню і зовнішню. Перша складається для організації, в якій працює співробітник у випадках:

• направлення у довготермінове відрядження;
• доручення йому нових обов’язків;
• переведення на вакантну посаду;
• атестації;
• надання заохочення або дисциплінарного стягнення і т. д.

Вона повинна містити не тільки відмітку про якості працівника, але і про його потенціал. Часто внутрішня виробнича характеристика входить певний пакет документів.

Зовнішня виробнича характеристика пишеться у відповідь на прохання працівника або організацій і складається у випадках:

— отримання кредиту, вступу в навчальний заклад і т. д.;
— видачі різних дозволів різними органами;
— застосування державою до працівника різних заохочень або стягнень і т. д.

Порядок складання

Для того щоб заповнити виробничу характеристику, необхідно, насамперед, визначитися, для чого вона складається, а також дотримуватися деяких правил е написання. Складається вона від третьої особи на стандартному аркуші в сьогоденні або минулому часі. Підписується керівником організації та кадрового відділу.

Виробнича характеристика на працівника містить заголовну частину із зазначенням назви документа (характеристика), організації, посади і ПІБ співробітника (повністю). Далі вказуються анкетні дані характеризується: дата народження, ПІБ, освіта, спеціальність, звання та вчений ступінь.

Наступним пунктом стає вказівку трудової діяльності працівника: в який період і на якій посаді почав працювати в даній організації, як просувався кар’єрними сходами, яких результатів досяг, як проходив професійне зростання і т. д.

Говорячи про ділові якості працівника необхідно оцінити його професійну компетентність працівника, здатність налагоджувати і підтримувати ділові відносини, активність при виконанні обов’язків і т. д.

Оцінку особистих якостей дають на підставі взаємин із співробітниками, його загального рівня культури, психологічних якостей. Тут зазвичай вказуються всі факти заохочення або стягнення працівника.

В останньому абзаці характеристики зазначається мета, з якої вона була складена. Візується документ керівником підрозділу, а також кадровим працівником. На характеристиці ставиться печатка та дата її видачі працівникові. Виробнича характеристика на працівника (зразок) складається у двох примірниках, з яких оригінал надається працівникові, а копія залишається в організації.

Привітання кадровику

Привітання з днем народження другу завжди виходить душевним, замішаним на особисте життя іменинника. А ось привітання колезі – більш нейтральне, воно не повинно втручатися в особисте життя. Це має бути щось добре і веселе.

Це просто знак уваги та поваги. Пишучи привітання на день народження кадровику можна пофантазувати і вигадати невеликий віршик. Наприклад: відповідальний кадровик цілий рік за всім стежить.

Як оформити відпустки кодровику

Моменти, про які треба запитати, описані нижче.

Комусь можуть здатися очевидними, а комусь- незручними і ганебними.

Не соромтеся ставити їх! Адже співбесіда з кадровим працівником не допит, а бесіда двох професіоналів, яким, ймовірно, доведеться працювати разом. Інтерв’ю – прекрасна можливість дізнатися про місце роботи, прояснити нюанси, виявити підводні камені і, за підсумками бесіди вирішити, чи потрібна вам ця робота.

Як оформити щорічну відпустку працівнику: 8 правил для бухгалтера

У статті розібрані нюанси надання щорічної основної оплачуваної відпустки.

Ознайомтеся з переліком правил, винятків з яких бути не може. Щорічний основний оплачуваний відпустку слід надавати всім співробітникам, оформленим за трудовим договором.

Право на щорічну основну відпустку мають не тільки штатні співробітники, але і сумісники, а також працівники, прийняті на роботу за строковим трудовим договором на строк до двох місяців, та сезонні працівники.

Доброго дня. Мені 31 рік скоро 32, в армії не служив.

Мені обов’язково надавати військовий квиток при оформленні на роботу, якщо я вийшов з віку призовника.

Якщо так, то для чого, адже мені не 18 і не 20, а 31 рік. Якщо я не можу надати військовий квиток в відділ кадрів та інших документів пов’язані з воеником, для оформлення на роботу.

Зв’язку утеряй і не звертався нікуди, тому що десь вдома поклав і не пам’ятаю.

Як оформити відпустку працівнику?

Висновок: загальна тривалість щорічної оплачуваної відпустки для різних працівників може бути різною і залежить, зокрема, від того, чи надається їм разом з основним додаткову відпустку чи ні (ст. 120 Трудового кодексу РФ). Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки для більшості працівників становить 28 календарних днів (ст.

115 Трудового кодексу РФ).

Право на щорічну оплачувану відпустку — одна з основних гарантій, які надаються особі, яка працює за трудовим договором.

Саме наявність відпустки із збереженням місця роботи і середнього заробітку і відрізняє працівника, який уклав трудовий договір з роботодавцем і працівника, який уклав цивільно-правовий договір (наприклад, договір підряду або договір возмездного надання послуг).

Щорічна оплачувана відпустка надається працівникові, який пропрацював не менше 6 місяців у даного роботодавця.

Відомо, що трудовий договір може бути розірвано будь-якою стороною, тому законодавство передбачило окремий порядок розірвання трудового договору з працівником.

Розірвання трудового договору: загальний порядок

Порядок розірвання трудового договору передбачає оформлення наказу про звільнення працівника, з яким його знайомлять під розпис. У разі, якщо він відмовляється ставити підпис, на наказі ставиться відповідна відмітка. Порядок розірвання трудового договору зобов’язує надати працівникові копію цього документа. Далі роботодавець робить відповідний запис у трудовій книжці, яку разом з повним розрахунком видає співробітнику в останній день його роботи.

Розірвання трудового договору за угодою сторін

Порядок розірвання трудового договору у цьому випадку вимагає подання відповідної заяви від працівника на підставі п. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ. Далі укладається угода про розірвання трудового договору, якщо ні в кого немає претензій, і підписується кадровим працівником.

Розірвання строкового трудового договору

Про закінчення строкового трудового договору роботодавець попереджає працівників за три дні до терміну. Але якщо мова йде про вагітна жінці, розірвання трудового договору у цьому випадку можливо лише після закінчення відпустки по вагітності та пологах.

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

Іншими словами, це звільнення за власним бажанням, право на яке працівник може скористатися в будь-який час, але мінімум за 2 тижні до фактичного звільнення (місяць, якщо звільняється керівник). Без відпрацювання мають право звільнитися співробітники на таких підставах:
• порушення трудового законодавства роботодавцем;
• переїзд в іншу місцевість;
• вихід на пенсію;
• вступ до навчального закладу.
Під час періоду відпрацювання він має право забрати заяву.

Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця

Роботодавець може розірвати договір з працівником на загальних або додаткових підставах. Загальні підстави застосовуються у разі: ліквідації підприємства, скорочення штату працівників, невідповідність працівника займаній посаді або порушення ним трудових обов’язків, розтрати майна підприємства, підроблення документів та інше. Всі ці факти повинні бути документально підтверджені. При цьому не можна звільнити працівника, коли він перебуває на лікарняному або у відпустці. Додаткові підстави, які передбачають розірвання трудового договору з працівником, закріплені у внутрішніх нормативних актах.

Розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця неможливо в тому випадку, якщо співробітником є вагітна жінка чи мати з дитиною до 3 років, мати-одиначка з дитиною до 14 років або дитиною-інвалідом до 18 років.

У порядку переведення працівник може бути звільнений, якщо є його заяву і підтвердження від іншого роботодавця. Також працівник може відмовитися від продовження роботи у зв’язку зі зміною керівництва компанії.

Розірвання договору за ініціативою працівника

Підставою для такого рішення можуть бути істотні зміни умов праці, наприклад, організаційних або технічних. Про такі зміни співробітника попереджають за два місяці. Також співробітник може вимагати перевести його на іншу роботу в зв’язку з погіршенням стану здоров’я. Достроково розірвати трудовий договір працівник може, якщо підприємство переміщається в іншу місцевість. Підставою для звільнення можуть стати і незалежні від сторін причини: призов на військову службу, визнання непрацездатним, відновлення колишнього працівника, смерть або безвісну відсутність працівника і т. д. В такому випадку підставою для звільнення служать відповідні документи.

Також договір може бути розірваний, якщо він буде визнаний недійсним, то є підписаний з порушеннями трудового законодавства. Але якщо роботодавець протягом трьох днів співпрацює з представником іншої держави, він повинен повідомити про це центр зайнятості населення, територіальний орган ФМС і територіальний податковий орган. Порядок розірвання трудового договору з працівником у такому разі ідентичний наведеному вище.

День кадрового працівника або День кадровика – це офіційне свято всіх працівників кадрових відділів РФ. У 2017 День кадровика нам належить відзначити не один раз, адже одного дня офіційного святкування Дня кадровика немає, тому в різних регіонах і містах, країнах його святкують у різні дні в залежності від дня заснування підприємств або організацій, в яких є кадрові служби. День кадрового працівника в Росії відзначається двічі (24 травня і 12 жовтня), в той час як день кадровика в Україні відзначається один раз — 12 жовтня.

Історія дня кадрового працівника

Не дивлячись на те, що одного певного свята Дня кадровика немає, виділяють дві найбільш популярні дати.

Перша — 24 травня, так як цього числа ще в 1835 році вийшла в Російській імперії постанову, в якій описуються відносини між господарями і робітниками на фабриках. Воно було першим документом, який регламентував відносини між роботодавцем і працівником.

Друга дата – 12 жовтня – збігається з датою свята день кадрового працівника в Україні. В цей день в Росії до 1918 року Народний комісаріат запевнив документ, який називався: «Інструкція про організацію радянської робітничо-селянської міліції». Саме за цієї міліції більшовики вперше створили перші відділи кадрів.

День кадровика у Росії вже багато років відзначають представники цієї професії. І з кожним наступним роком популярність цього свята зростає. Високе значення у формуванні кваліфікованого колективу відводиться кадровим працівникам. Напрямок служби кадрових працівників багатогранні – це організація навчання персоналу, облік персоналу і діловодство, розвиток персоналу, система мотивації і оплата праці, реалізація соціальних пільг і гарантій. Будь-яка робота з персоналом – це дуже кропітка і важка праця, який насичує робочий день кадровика, і тому наявність кадрового працівника в будь-якій фірмі – не привілей, а необхідність. Наявність хорошого кадровика, який добре знає і розбирається в своїй справі, високо цінують керівники всіх фірм і організацій, так як знають, що саме від кадрової служби залежить якісний склад колективу будь-якої компанії.

В роботу кадрового співробітника входить обов’язкове знання трудового кодексу, вміння спілкуватися з людьми, так як він повинен вміти грамотно і на високому рівні проводити співбесіди та атестації персоналу. Також хороший кадровик повинен володіти комунікабельністю, відкритістю, мобільністю, відповідальністю, вмінням добре розбиратися в людях.

Привітання з днем кадровика 2017

День працівника кадрової служби найчастіше відзначають на роботі, в колі колективу. Інші співробітники можуть організувати для кадрових колег невеликий концерт або влаштувати невелике застілля. Не зайвим буде сценарій дня кадровика, який урізноманітнює захід і внесе в нього особливий сенс. Також доречними будуть теплі слова привітання з днем кадровика і вираз подяки за їх непросту роботу. Ось які рядки привітання з днем кадровика можна прочитати в цей день:

Щодня кожній фірмі
Кадри потрібні різні
Для щоденної роботи
Кадри все в нас важливі.
Ти – працівник найкращий,
Ти бачиш людей наскрізь
Обереш ти кадри краще
Краще всіх кадровиків.
У День кадровика бажаємо
Тілом не старіти душею,
І частіше посміхатись
І бути тільки молодий!

Привітати з днем кадровика можна і такими словами:

Сьогодні святкуємо день кадровика –
Директора фірми майже,
Працювати на фірмі — завдання складна
Складніше потрапити до нас на фірму.
Адже Люба (Петя, Вася, Оля) у нас –
Кадровик – просто клас!
Давно ми таку шукали.
Привітна, мила, добра і чесна,
Ах, так, і ще справедлива!
Завжди кадровик наш підшукає рада:
Що робити, до кого звернутися.
З досвідчених, дружних, хороших людей
Створить кадровик наш колектив.
І буде сильніше наша фірма, дружний
Поки кадровик в нашій фірмі!

Привітання з днем кадрового працівника можна підготувати і іншими способами, не тільки у віршах, але і організувавши, наприклад, корпоративну вечірку з цієї нагоди.

Щоб бути і залишатися висококваліфікованим кадровим співробітником, чоловік повинен піклуватися про підвищення кваліфікації. Для цього в наш час є багато різної літератури, інформації в Інтернеті, спеціальних семінарів на підвищення кваліфікації, курси, бізнес-класи. Це допомагає їм відповідати вимогам до даної професії.

Якщо ви хочете привітати своїх друзів і близьких, колег з їх професійним святом днем кадровика на нашому порталі ви знайдете все необхідне: замовити сценарій дня кадровика, поетів, організаторів заходів і багатьох інших професіоналів, що надають послуги по проведенню та організації свят.

Читайте про інших святах травня на нашому порталі.

Бібліотека документів.

Бібліотека документів.

Бібліотека документів.

Бібліотека документів.

Охорона праці / Безпека.

Подячний лист (лист-подяка) – вид некомерційного ділового листа, у якому висловлюється подяка за виконання якогось прохання, доручення, за співпрацю. Суворої форми і чітких вимог до благодарственному листа немає, воно складається в довільній формі, в міру можливості – на фірмовому бланку компанії. Подячний лист (лист-подяка) може бути ініціативним або відповіддю на лист-запрошення або привітання.

Подячний лист містить такі реквізити:

1. шапка (кому висловлюється подяка – зазначається за потреби);
2. звернення (ПІБ людини, якщо висловлюється подяка якійсь конкретній особі);
3. текст листа;
4. підпис особи, яка висловлює подяку (посада, ПІБ, підпис).

Лист подяки завжди містить фрази типу:
Висловлюємо подяку…
Висловлюємо глибоку вдячність…
Компанія «Х» висловлює щиру подяку… і т. п.

Огляд змін у Трудовому законодавстві
Неповний робочий час

Працівники передпенсійного віку — не рідкість. При настанні віку, визначеного законом, працівник може звільнитися і піти на пенсію, а може оформити пенсію, але залишитися працювати. У будь-якому випадку йому доведеться зібрати досить великий пакет документів для надання в ПФР. У цій статті розповімо про відхід на пенсію і підкажемо, як оформити необхідні документи працівнику.

Підтвердження страхового стажу

На підставі ст. 7 Федерального закону від 17.12.2001 N 173-ФЗ «ПРО трудові пенсії в Російській Федерації» (далі — Закон про трудові пенсії) право на трудову пенсію по старості мають чоловіки, які досягли віку 60 років, і жінки, які досягли віку 55 років. При цьому потрібно не менше п’яти років страхового стажу.

Періоди роботи, які включаються до страхового стажу, визначені ст. ст. 10, 11 Закону про трудові пенсії. За загальним правилом у страхової стаж включаються періоди роботи або іншої діяльності громадян РФ на території РФ, за умови, що за ці періоди сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду. До сплати страхових внесків прирівнюються сплата внесків на державне соціальне страхування до 01.01.1991 та сплата єдиного соціального податку та єдиного податку на поставлений дохід. Також до страхового стажу можуть бути зараховані, зокрема, періоди:

— проходження військової служби, а також іншої прирівняної до неї служби;

— отримання допомоги по обов’язковому соціальному страхуванню в період тимчасової непрацездатності;

— догляду за кожною дитиною до досягнення нею віку півтора років, але не більше трьох років у загальній складності;

— отримання допомоги по безробіттю;

— участі в оплачуваних громадських роботах;

— догляду, здійснюваного працездатним обличчям за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом або за особою, яка досягла віку 80 років;

— проживання подружжя військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, разом з чоловіками в місцевостях, де вони не могли працювати у зв’язку з відсутністю можливості працевлаштування, але не більше п’яти років у загальній складності;

— утримання під вартою осіб, необгрунтовано притягнутих до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованих і згодом реабілітованих, і період відбування покарання цими особами в місцях позбавлення волі та на засланні.

Обчислення страхового стажу, необхідного для набуття права на трудову пенсію, проводиться в календарному порядку. У разі збігу за часом декількох періодів при обчисленні страхового стажу враховується один із них за вибором особи, яка звернулася за встановленням пенсії.

Коментар фахівця. Л. А. Скаридова, начальник управління організації призначення та виплати пенсій ГУ ОПФР по Нижегородській області

Право на трудову пенсію по інвалідності мають громадяни, визнані інвалідами I, II чи III групи. Така пенсія встановлюється незалежно від причини інвалідності і тривалості страхового стажу інваліда. При повній відсутності страхового стажу встановлюється соціальна пенсія по інвалідності.

У будь-якому випадку стаж розраховується за Правилами, затвердженими Постановою Уряду РФ від 24.07.2002 N 555. Відповідно до п. 34 даних Правил періоди роботи або іншої діяльності після реєстрації громадянина як застрахованої особи підтверджуються документами про сплату відповідних платежів, що видаються у встановленому порядку територіальним органом Пенсійного фонду на підставі відомостей індивідуального (персоніфікованого) обліку.

Періоди роботи співробітника до реєстрації громадянина як застрахованої особи, які зараховано до страхового стажу, можуть бути підтверджені документами, виданими роботодавцем або державними (муніципальними) установами, архівними довідками. Причому такі документи чинності п. 40 Правил повинні містити такі дані: номер і дату видачі, прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи, якій видається документ, число, місяць та рік його народження, місце роботи, період роботи, професію (посаду), підстави їх видачі (накази, особові рахунки та інші документи). Документи, видані роботодавцями застрахованій особі при звільненні з роботи, можуть прийматися на підтвердження страхового стажу і в тому випадку, якщо не містять відомостей про підстави для їх видачі.

До відома. Періоди здійснення підприємницької діяльності, протягом якої індивідуальним підприємцем сплачувався єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності, підтверджуються свідоцтвом про сплату ЕНВД для певних видів діяльності, що видаються територіальними податковими органами в установленому порядку.

Цивільно-правові договори також можуть служити підтвердженням страхового стажу за умови внесення за ним роботодавцем обов’язкових платежів, при цьому тривалість періоду, що включається до страхового стажу, визначається відповідно до терміну дії договору, відповідного періоду сплати обов’язкових платежів.

Трудова книжка як основний документ

Основний документ для підтвердження стажу роботи — трудова книжка. Оскільки п. 41 Правил вимагає, щоб записи у трудовій книжці, які будуть враховуватися при підрахунку страхового стажу, були оформлені згідно з трудовим законодавством, які діяли на день їх внесення в трудову книжку, нагадаємо нормативні акти, що регламентують порядок оформлення трудових книжок у різні періоди. До них відноситься Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затверджена Постановою Держкомпраці СРСР від 20.06.1974 N 162 (застосовувати для періодів роботи з 1974 по 2003 р.), а також Постанови:

— Радміну СРСР і ВЦРПС від 06.09.1973 N 656 «Про трудові книжки робітників і службовців»;

— Мінпраці Росії від 10.10.2003 N 69 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення трудових книжок» (далі — Постанова N 69);

— Уряду РФ від 16.04.2003 N 225 «Про трудових книжках» (далі — Правила ведення і зберігання трудових книжок).

До відома. Якщо ваш співробітник претендує на додаткові виплати, то в трудовій книжці має бути зазначено період роботи на шкідливому виробництві. Якщо відповідного запису там немає, пільгу пенсіонеру не дадуть.

При відсутності трудової книжки, а також у разі, коли в трудовій книжці містяться неправильні і неточні відомості або відсутні записи про періоди роботи, для підтвердження періодів роботи приймаються письмові трудові договори, оформлені згідно з трудовим законодавством, що діяло на день виникнення відповідних правовідносин, трудові книжки колгоспників, довідки, що видаються роботодавцями або відповідними державними (муніципальними) органами, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати (п. 6 Правил).

Якщо працівник хоче припинити працювати

Якщо працівник досяг визначеного Законом про трудові пенсії віку і хоче піти на пенсію і більше не працювати, його необхідно звільнити. У цьому разі розірвання трудового договору проводиться згідно ст. 80 ТК РФ. За загальним правилом працівник повинен попередити роботодавця про бажання розірвати трудові відносини в письмовій формі не пізніше ніж за два тижні, але для пенсіонерів зроблено виняток: у випадках, коли заява працівника про звільнення за власним бажанням зумовлено неможливістю продовження їм роботи (зарахування в навчальний заклад, вихід на пенсію та інші випадки), роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір у строк, зазначений у заяві працівника.

Тому вимагати від працівника, що йде на заслужений відпочинок, відпрацювання на два тижні неправомірно.

Після отримання заяви необхідно видати наказ про звільнення за формою N Т-8 і зробити запис в трудову книжку про причини припинення трудового договору в точній відповідності з формулюваннями ТК РФ чи іншого федерального закону (ст. 84.1 ТК РФ).

Примітка. Не можна переоформляти безстроковий трудовий договір на строковий внаслідок досягнення працівником пенсійного віку. Висновок термінового трудового договору з пенсіонерами можливо тільки при працевлаштуванні (ст. 59 ТК РФ).

Іноді працівники просять зробити запис у трудовій книжці із зазначенням, що звільнення відбувається саме у зв’язку з виходом на пенсію. Якщо для співробітника таке формулювання важлива, зазначення причин звільнення за власним бажанням у даному випадку не буде порушенням трудового законодавства. Більш того, п. 5.6 Інструкції щодо заповнення трудових книжок встановлено, що при розірванні трудового договору з ініціативи працівника з причин, з якими законодавство пов’язує надання певних пільг і переваг, запис про звільнення вноситься до трудової книжки із зазначенням цих причин.

Тому рекомендуємо в трудовій книжці при звільненні працівника у зв’язку з виходом на пенсію робити запис наступного змісту: «Трудовий договір розірвано з ініціативи працівника, у зв’язку з виходом на пенсію, пункт 3 частини першої статті 77 Трудового кодексу Російської Федерації».

Можливий інший варіант звільнення — за згодою сторін в силу ст. 78 ТК РФ. У такому випадку працівник з роботодавцем укладають угоду про розірвання трудового договору, на підставі якої видається наказ про звільнення. Формулювання записів у трудовій книжці буде наступною: «Трудовий договір розірваний за угодою сторін, пункт 1 частини першої статті 77 Трудового кодексу Російської Федерації».

Готуємо документи для Пенсійного фонду

Звичайно, не всі працівники, що йдуть на пенсію, знають, які документи вони зобов’язані подати у Пенсійний фонд. Деякі звертаються за допомогою до територіального відділення ПФР, а деякі — до кадровику на роботі.

Коментар фахівця. Л. А. Скаридова

Звертатися за пенсією можна в будь-який час після виникнення права на неї, а заяву на призначення пенсії за віком може бути подана і до настання пенсійного віку, але не раніше ніж за місяць. Однак з метою завчасної перевірки права на пенсію, підрахунку стажу, заробітної плати в органах ПФР практикується звернення з документами за три-чотири місяці до настання права на пенсію.

Заява про призначення пенсії може бути подана особисто, або через представника (довірену особу або представник страхування), або організацію федеральної поштового зв’язку.

Постановою Мінпраці Росії і ПФР від 27.02.2002 N 16/19па визначено Перелік документів, які пред’являються громадянами. До основних документів належать:

1. Засвідчують особу, вік, місце проживання, приналежність до громадянства: паспорт громадянина Росії (для громадянина Росії), вид на проживання для іноземних громадян та осіб без громадянства).

2. Страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування.

3. Підтверджують період роботи до реєстрації громадянина як застрахованої особи (трудова книжка, військовий квиток, довідка про періоди роботи, видані роботодавцем або архівними органами).

4. Довідка про середньомісячний заробіток за будь-які 60 міс. підряд до 01.01.2002. Заробітна плата за 2000 — 2001 рр. підтверджується даними персоніфікованого обліку, наявними в базі ПФР.

Крім того, в залежності від виду пенсії при необхідності додаються інші документи:

1. Про непрацездатних членів сім’ї (свідоцтва про народження).

2. Підтверджують знаходження непрацездатних членів сім’ї на утриманні (довідка житлових органів).

3. Про встановлення інвалідності (довідка МСЕК).

4. Підтверджують стаж за відповідними видами робіт для дострокового призначення трудової пенсії і т. д.

5. Про зміну прізвища, імені, по батькові.

Трохи пояснимо.

В якості документа, що посвідчує особу громадянина, що звертається за призначенням пенсії, його громадянство, вік та місце реєстрації, пред’являється паспорт.

Факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї підтверджується довідкою житлових органів або органів місцевого самоврядування, рішенням суду або встановлюється комісією територіальних органів ПФР з розгляду питань реалізації пенсійних прав громадян при наявності необхідних документів.

Підтвердити зміну прізвища, імені або по батькові можуть:

— свідоцтво про шлюб або його розірвання;

— свідоцтво про зміну імені;

— копія запису акта громадянського стану;

— довідки компетентних органів іноземних держав.

Що стосується довідок про середньомісячний заробіток за будь-які 60 міс. поспіль, зазначимо: коли роботодавець ліквідовано або припинив діяльність з інших причин, такі довідки видаються правонаступниками, вищестоящим органом або архівними організаціями, що володіють необхідними відомостями.

В основному Пенсійний фонд приймає оригінали. Однак у деяких випадках можливе подання копій, засвідчених належним чином. Тут виникає питання: чи можна видати працівнику на руки оригінал трудової книжки?

Трудовий кодекс та інші нормативні правові акти, регулюючі порядок ведення і зберігання трудових книжок, не містять заборони на видачу працівникові на його прохання оригіналу трудової книжки у період дії трудового договору. Разом з тим роботодавцю слід пам’ятати, що на підставі Правил ведення і зберігання трудових книжок відповідальність за роботу щодо ведення, зберігання, обліку та видачі трудових книжок і вкладишів у них покладається на роботодавця. Зазвичай призначається наказом спеціально уповноважена особа, яка несе відповідальність за трудові книжки.

Пункт 13 Переліку наказує підтверджувати право на трудову пенсію справжніми документами про страховий стаж (за винятком трудової книжки) і середньомісячний заробіток та оригіналами або копіями інших документів, що містять достовірні відомості і виданими компетентними органами або посадовими особами. Тому в підтвердження стажу в територіальні органи ПФР може бути представлена як трудова книжка працівника, так і її нотаріально завірена копія. Якщо прийнято рішення про видачу оригіналу трудової книжки працівнику, відповідальність за її втрату буде нести особа, призначена відповідальною за ведення і зберігання трудових книжок. Такої ж думки дотримується Роструд — див. Лист від 18.03.2008 N 656-6-0.

Якщо працівник не звільняється, то необхідна копія трудової книжки, завірена в установленому порядку, із записом на останній сторінці: «Працює по теперішній час».

Коментар фахівця. Л. А. Скаридова

Стаж за період роботи після реєстрації громадянина в системі персоніфікованого обліку підтверджується випискою з індивідуального особового рахунка (форма СЗВ-5), яка формується при зверненні громадянина за пенсією в органах ПФР.

До 01.01.2010 звітним періодом був календарний рік, в 2010 р. — півріччя, а з 2011 р. — квартал. Це означає, що за дані періоди індивідуальні відомості в ПФР здає страхувальник в обов’язковому порядку, і вони є на ІЛС застрахованої особи. Якщо звернення за пенсією відбулося в міжрозрахунковий період, при бажанні врахувати міжрозрахунковий період слід звернутися до роботодавця з проханням представити в управління ПФР за місцем реєстрації роботодавця індивідуальні відомості за міжрозрахунковий період. Під міжрозрахункових періодом розуміється період з початку розрахункового періоду, наприклад, якщо право виникне 05.05.2011, то міжрозрахунковий період — з 01.04.2011 по 05.05.2011.

Відомості за міжрозрахунковий період за формою СПВ-1 подаються роботодавцем в територіальний орган ПФР за місцем реєстрації у 10-денний строк.

Підіб’ємо підсумок

Отже, для оформлення пенсії працівникові необхідно:

— здати комплект відомостей у відділення ПФР (періодом для звітів термін з початку року до дня народження майбутнього пенсіонера) — СЗВ-4-2, опис АДВ-6-1, відомість сплати внесків АДВ-11;

— допомогти ПФР зібрати пакет документів з персональними даними та підтверджують перерахування в Пенсійний фонд. Наприклад, якщо майбутній пенсіонер до 01.01.1998 працював за сумісництвом або за договорами підряду, йому потрібно принести всі ці договори. Знадобляться і довідки від фірм із зазначенням, що з нарахованих сум заробітку внески в Пенсійний фонд утримані та перераховані. Відзначимо, що якщо організації, в яких працював працівник, не здавали відомості за цей період, стаж роботи цей час не буде включено;

До відома. Якщо працівнику не вистачає якихось документів, що Закон про трудові пенсії дозволяє представити їх пізніше, при цьому співробітник ПФР повинен видати розписку-повідомлення, в якій вкаже, які саме документи і в які терміни необхідно подати.

— з’явитися у відділення ПФР за місцем своєї реєстрації — у відділ, який займається призначенням і виплатою пенсій. Там заповнити заяву, дату прийому якого зареєструють співробітники фонду. Дата важлива, так як саме з цього дня буде нараховуватися пенсія. Якщо заява і необхідні документи були відправлені в ПФР поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі організації федеральної поштового зв’язку за місцем відправлення документів.

Джерело — журнал «Відділ кадрів комерційної організації»

29 травня 2018 року відбудуться вибори Директора ФГБНУ «Федеральний науковий центр овочівництва»

Голосування під ВНІІО — філії ФГБНУ ФНЦО буде проводитися 29 травня 2018 року. Час початку і закінчення голосування відповідає часу початку і закінчення робочого дня у ВНІІО, з 9-00 до 18-00.

Місце проведення голосування — Московська область, Раменський район, д. Верея, стор 500 (ВНІІО — філія ФГБНУ ФНЦО), малий зал засідань (2 поверх).

Взяти участь у голосуванні можуть всі працівники ВНІЇО.

Шановні колеги, виборчий бюлетень видається строго при пред’явленні документа, що посвідчує особу!

Виборча комісія затверджена у складі:
Голова — Менших А. М.
Секретар — Енгалычева Н.А.
Член комісії — Телегіна Р. А.

З усіх виникаючих питань прохання звертатися до членів виборчої комісії.

Витяг з положення про вибори Директора ФГБНУ ФНЦО

III. Вибори Директора

6. Директор Установи обирається колективом Закладу з числа кандидатур, рекомендованих до висунення Вченою радою Установи, та (або) управління (бюро відділення) Російської академії наук, і (або) групою членів Російської академії наук (не менш 3) і (або) президією Ради при Президентові Російської Федерації з питань науки та освіти, і (або) Федеральним агентством наукових організацій, в установленому порядку, погоджених з президією Російської академії наук, схвалених комісією з кадрових питань Ради при Президентові Російської Федерації з питань науки і освіти та затверджених Агентством.

7. У процедурі виборів беруть участь не менше двох кандидатів.

10. Про дату, час і місце проведення виборів виборча комісія сповіщає колектив Закладу не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати проведення виборів шляхом розміщення друкованих матеріалів на інформаційних стендах Установи, повідомлення керівників структурних підрозділів, розміщення оголошень на офіційному сайті Установи в мережі «Інтернет».

11. У день виборів в Установі може бути присутнім в якості спостерігача представник (представники) Агентства.

12. У день виборів виборча комісія проводить реєстрацію учасників голосування на підставі списку працівників за умови пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

13. При реєстрації учаснику голосування виборчою комісією видається під розпис у списку працівників виборчий бюлетень (далі — бюлетень).

16. Кількість виготовлених бюлетенів повинно бути рівним числу працівників Установи. У правому верхньому куті бюлетеня ставляться підписи голови та секретаря виборчої комісії, які засвідчуються печаткою Установи.

17. При підрахунку голосів враховуються тільки завірені належним чином бюлетені. Незавірені бюлетені при підрахунку голосів не враховуються.

18. У день виборів кандидатам на посаду Директора надається право викласти основні положення програми розвитку Установи і відповісти на питання працівників Установи.

19. Вибори Директора Закладу проводяться таємним голосуванням.

20. Кандидатура Директора вважається обраною колективом Установи, якщо за неї проголосувала більшість беруть участь у голосуванні працівників Установи, за умови участі у голосуванні більше половини працівників Установи.
У разі якщо два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, проводиться другий тур голосування, в якому беруть участь зазначені кандидати. У другому турі обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість беруть участь у голосуванні працівників Установи.
У разі якщо вибори Директора Установи визнані такими, проводяться повторні вибори Директора в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації та Статутом Установи.

21. Голосування проводиться шляхом заповнення працівником бюлетеня. Кожен працівник голосує особисто.

22. Бюлетень заповнюється в спеціально обладнаній кабіні (іншому спеціально обладнаному місці або кімнаті для таємного голосування).

23. Голосування проводиться шляхом проставлення працівником в бюлетені будь-якого знака в порожньому квадраті напроти прізвища одного кандидата, за якого він голосує.

24. Заповнений бюлетень працівник опускає в опечатану (опломбований) скриньку для голосування.

25. Недійсними вважаються бюлетені, які не містять позначки у квадраті напроти прізвища одного кандидата, за якого голосує працівник, або у яких знак (знаки) проставлений (проставлені) більше ніж в одному квадраті.

26. Якщо працівник вважає, що при заповненні бюлетеня зробив помилку, він має право звернутися до голови виборчої комісії з проханням видати йому новий бюлетень замість зіпсованого. Голова виборчої комісії видає працівнику під розпис у списку працівників новий бюлетень, робить відповідну позначку в списку працівників навпроти прізвища даного працівника і розписується.

27. Новий бюлетень засвідчується підписом голови та секретаря виборчої комісії, що скріплюються печаткою Установи.

28. На зіпсованому бюлетені голова виборчої комісії робить відповідний запис, що засвідчується підписом голови та секретаря виборчої комісії.

29. Вибори у філіях Установи проводяться в порядку, встановленому цим Положенням, шляхом голосування працівників за місцем знаходження відокремленого структурного підрозділу.
Голосування в Установі та його відокремлених структурних підрозділах проводиться в один день.

Comments are closed.